MAVA
NL | EN | FR

Diensten - Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en ruimtelijke planning zijn alom tegenwoordig en worden steeds belangrijker binnen onze maatschappij. Elkeen onder ons zal vroeg of laat, rechtstreeks of onrechtstreeks, met deze begrippen te maken krijgen.
De huidige wetgeving met twee parallelle decreten, tientallen uitvoeringsbesluiten, dito omzendbrieven en verordeningen is echter een complexe en moeilijk doorgrondbare materie. De vertakkingen naar de aanverwante sectoren zoals milieu, economie,… maken het er bovendien niet eenvoudiger op!
Openbare besturen, bedrijven en particulieren hebben daarom steeds vaker behoefte aan duidelijke en klantgerichte ondersteuning bij hun project. MAVA helpt u dan ook enthousiast verder met

  • Analyse en vergunningen
  • Planologische begeleiding
  • Ruimtelijke planning© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData