MAVA
NL | EN | FR

Diensten - WaterIn geïndustrialiseerde landen werd de onbeperkte beschikbaarheid van water lang als een vast gegeven beschouwd. Maar tegenwoordig moeten bedrijven meer en meer aandacht besteden aan hun waterbeheer. Dit vindt zijn oorsprong in verschillende evoluties. Een eerste evolutie is de stijgende prijs van de watertoevoer. Dit maakt het voor bedrijven interessant om te zoeken naar kostenbesparende maatregelen in hun waterketen. Een tweede evolutie is de steeds uitgebreidere en strengere regelgeving waaraan het toegevoerde- en het afvalwater moeten voldoen. MAVA heeft de expertise in huis om uw bedrijf te helpen zoeken naar oplossingen voor elk watervraagstuk. Zowel op technisch, juridisch als op administratief vlak.

MAVA begeleidt u bij alle mogelijke projecten, gaande van een zeer specifiek probleem tot het algemene management van uw waterketen. Zo geven wij advies aan bedrijven die een afkoppelingsbeleid moeten volgen, of aan bedrijven die stoffen lozen in water. Voor bedrijven die willen besparen wordt een waterbalans opgemaakt om te kijken waar de grootste hoeveelheid water verbruikt wordt en waar kan bespaard worden. Bij een overschrijding van de lozingsnormen gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan om aan een brongerichte aanpak te kunnen doen. Als deze onmogelijk is kan er een end of pipe oplossing worden aangeboden. Dit zijn maar enkele van de mogelijke diensten die MAVA u kan aanbieden.

Andere diensten die worden aangeboden:

 • wateraudits
 • haalbaarheidstudies voor oa. hergebruik/infiltratie/hemelwatergebruik/Â…
 • begeleiding en advies bij de bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • oplossen van bestaande problemen met de afvalwaterzuivering (dimensionering, doelgerichtheid, efficiëntie, Â…).
 • opvolging van de lozingen
 • monitoring van de grondwaterkwaliteit
 • opvolging van de administratieve verplichtingen in verband met water (aangifte waterheffing, grondwaterheffing, grondwaterstatistiek, Â…)
 • advies over:
  • lozen van afvalwater
  • lozingsnormen/emissiegrenswaarden
  • afkoppeling/aansluiting op riool
  • attest nullozing afvalwater
  • good housekeeping en BBT
 • opstellen van een saneringsplan voor water
 • verbeteren van de kwaliteit van proceswater

Elk project wordt uitgevoerd door mensen met de juiste ervaring die de beste oplossing voor uw bedrijf zoeken.


© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData