MAVA
NL | EN | FR

Diensten


Bodem
Bodem
Vaststelling en het in kaart brengen van een bodemverontreiniging, het evalueren van de risico's en de noodzaak tot sanering, het ontwerpen van saneringsprojecten en de coördinatie van de uitvoering ervan.

Lucht
Lucht
Luchtemissies en -verontreiniging: metingen en impact.

Water
Water
De aandacht voor een optimaal waterbeheer.

Milieuadministratie
Milieuadministratie
Het begeleiden van bedrijven voor alle aspecten van milieuvergunningen, milieuadministratie, milieujuridische aangelegenheden, milieuaudits, etc.

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening
Stedenbouw en ruimtelijke ordening: steeds meer van belang bij de vestiging, uitbreiding of het behoud van een bedrijf.

Controle tankopslagplaatsen
Controle tankopslagplaatsen
Lekdichtheid en conformiteit van opslagtanks: essentieel om het risico op bodemverontreiniging te minimaliseren.

© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData